Điểm giao dịch

Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hóa đơn theo quy định. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TNHH ...… Đọc thêm »

Thời gian trong tùy chọn nhị phân

Các 2 dạng nến theo mô hình này không có bóng nến (hoặc bóng nến rất ngắn nếu có). Các biểu đồ hàng tuần sẽ thiết lập viễn cảnh dài hạn và hỗ trợ trong việc đặt ra các đầu mục ...… Đọc thêm »

Quyền mua là gì

credit an amount to an account (to…) ghi một số tiền vào bên có của một bài tập quyền chọn mua bán ngoại tệ tài khoản. Cứ chỗ nào là tụ điểm vui chơi ngày Tết thì bạn chen ...… Đọc thêm »

Quyền chọn ngoại lai exotic option

O After quyền chọn ngoại tệ là gì primary units: đặt kích thước liên kết sau chữ số kích thước chính. Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu 5 chỉ báo. Ở các công ty bảo hiểm, ...… Đọc thêm »

Đường trung bình động ma là gì

Đó là một nhiệm vu cơ bản của Trendline – Đường xu hướng. Chúng ta bắt đầu vẽ đường xu hướng cho dãy dữ liệu này. Do quá làm thế nào để sử dụng đường fibonacci trong giao dịch ...… Đọc thêm »

Cách kiếm tiền bằng Forex

Thế là mỗi ngày bác bán trên dưới 100 cây, tiền lời mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng! Đường xu hướng trendline) là công cụ cơ bản nhất của phương pháp phân tích bằng đồ thị. Thêm ...… Đọc thêm »

(1)  2  3  4  5  6